Naše lesní škola

Ve školním roce 2019/2020 jsme otevřeli první rok komunitní lesní školy Oslavánek pro děti na prvním stupni ZŠ. Školáci se vzdělávají v režimu individuálního vzdělávání ve věkově smíšené třídě. Kapacita naší jednotřídky je 12 dětí, průvodkyněmi dětí lesní školou jsou pro letošní rok Jitka Valehrachová a Pavla Švaříčková.

Proč lesní? Kontakt s přírodou zlepšuje soustředění a pozornost a díky prožitku a zážitkovému učení v terénu se informace ukládají do paměti mnohem efektivněji. Pestrost prostředí a možnost osahání si vzdělávacího tématu v terénu trojrozměrně, je nezastupitelné. Proto máme les na dosah i v naší škole.

Proč komunitní? Během trvání Lesního klubu se utvořil nádherný, nápady a energií pulzující kruh dětí a rodičů. Plný respektu k individualitě jedince a dynamice skupiny. Přirozeně na to navázala touha vzdělávat své děti ve stejném duchu i na základní škole a využít tak plně to, co onen "kruh" nabízí. Sociální kontakt, individuální přístup a stimulující tvůrčí prostředí věkově smíšeného kolektivu.

Pokud je Vám tento způsob vzdělávání blízký a chcete se k nám přidat pro další školní rok, nebo hledáte informace o tomto způsobu vzdělávání, můžete nás kontaktovat na info@oslavanek.cz.