Naše lesní škola

Ve školním roce 2019/2020 jsme otevřeli komunitní lesní školu Oslavánek pro děti na prvním stupni ZŠ.

Nyní je provoz pro školní rok 2022/23 přerušen a je v našem zájmu provoz 1.stupně lesní školy obnovit a pokračovat dále v komunitním duchu. Nyní na tom pilně pracujeme a snažíme se vytvořit podmínky tak, aby vyhovovali všem. Pokud ale máte zájem buď o komunitní vzdělávání na 1.stupni pro Vaše dítko a nebo o pedagogickou činnost, neváhejte a obraťte se na nás s dotazem. Budeme moc rádi.

Proč lesní? Kontakt s přírodou zlepšuje soustředění a pozornost a díky prožitku a zážitkovému učení v terénu se informace ukládají do paměti mnohem efektivněji. Pestrost prostředí a možnost osahání si vzdělávacího tématu v terénu trojrozměrně, je nezastupitelné. Proto máme les na dosah i v naší škole.

Proč komunitní? Během trvání Lesního klubu se utvořil nádherný, nápady a energií pulzující kruh dětí a rodičů plný respektu k individualitě jedince a dynamice skupiny. Přirozeně na to navázala touha vzdělávat své děti ve stejném duchu i na základní škole a využít tak plně to, co onen "kruh" nabízí. Sociální kontakt, individuální přístup a stimulující tvůrčí prostředí věkově smíšeného kolektivu.