Otázky a odpovědi

1. Přijímáte neočkované děti?

Ano, do Oslavánku dochází i neočkované děti. Jako Lesní klub nemáme povinnost zjišťovat, zda jsou děti přijímané k docházce očkované či nikoliv.

2. Jak je to s povinnou předškolní docházkou?

Dítě k nám může docházet až do nástupu na základní školu, ale musí se v předškolním roce přihlásit k tzv. individuálnímu vzdělávání. Rodič na jaře před zahájením předškolního roku přihlásí své dítě do spádové či vybrané MŠ, kde oznámí individuální vzdělávání.

Ředitel MŠ, která dítě eviduje, poskytne rodičům informaci, co se od dítěte očekává, že bude umět. Následně pozve dítě na ověření (není přesně určeno, že dítě musí přijít přímo do školky, to je na domluvě v MŠ kde je dítě zapsáno).

3. Mohu si odečíst z daní školkovné?

Platby Lesnímu klubu Oslavánek si není možné odečítat z daní jako platby za umístění vyživovaného dítěte do zařízení péče o dítě. 

Lesní klub Oslavánek je z právního hlediska spolek, jehož členy se stávají rodiče po přihlášení do tohoto spolku. Rodiče tudíž neplatí klasické školkovné, ale členské příspěvky.  

4. Jak funguje financování vašeho klubu?

Rodič dítěte, které navštěvuje klub, se stane členem našeho spolku a platí členské příspěvky. Provoz klubu je hrazen výhradně z členských příspěvků.

Na budování a zvelebování zázemí získáváme finance zejména z grantů a darů.

5. Moje dítě nemá zkušenost s pobytem v kolektivu beze mne. Co s tím?

Každé dítě je jiné a potřebuje různý čas na adaptaci v novém prostředí a na seznámení se s novými lidmi. Věříme, že pokud si na začátku docházky dáme dostatek času a trpělivosti, vše půjde snáze. Proto je při zahájení docházky, než se dítě aklimatizuje, možná přítomnost rodiče.

6. Co znamená LS Oslavánek a LK Oslavánek?

Zřizovatelem je Lesní spolek Oslavánek (LS), který provozuje Lesní klub Oslavánek (LK), jehož součástí je od školního roku 2022/2023 i MiniOslavánek.