Kdo jsme

Jsme dětský lesní klub a nabízíme předškolní vzdělávání pro děti od 3 let do 7 let a v miniOslavánku od 1,5 roku do 3 let - odlišné od klasického třídního modelu.

Naší "třídou" je les, naším "stropem" je obloha. V přírodě trávíme s dětmi většinu společného času. 

Najdete nás jen kousek za Náměští nad Oslavou směrem k Vícenickému lomu.

Díky vstřícným lidem můžeme využívat jurtu s velkou zahradou poblíž zalesněného údolí s potokem, kde je naše velké hřiště.

Poslání a vize

Společně tvořit příjemné a bezpečné místo, kde jsou děti samy sebou.

Kde mohou svobodně jednat a prožívat vše, co potřebují v souladu se sebou samými.

Volnou hrou v přírodě se děti učí respektujícímu vztahu k sobě i ke svému okolí.

Všichni členové Oslavánku - děti, průvodci i rodina - jsou spolutvůrci tohoto bezpečného prostoru.

Výchovně - vzdělávací cíle

  • tvořit prostor pro co nejpřirozenější vývoj dítěte,
  • poskytovat dostatek prostoru volné hře dětí,
  • nechat rozvíjet každé jednotlivé dítě dle jeho individuálních potřeb,
  • pomoci utvářet základy klíčových kompetencí předškolního vzdělávání,
  • pracovat s evaluací poskytovaného vzdělávání.

Běžný den v Oslavánku

Příchod dětí

hry a činnosti dle vlastní volby - výtvarná činnost, 

zpěv, pohyb, tanec, zopakování "pravidel lesa"

8.00 - 8.45

Ranní kruh

zahájení a přivítání nového dne, píseň na měsíc 

a domluva na denních činnostech

9.00 - 9.30

Výpravy do okolní přírody

cesta na předem domluvené stanoviště, svačina,

vyprávění a dramatizace pohádek a příběhů, 

vedená a volná činnost v lese, návrat do zázemí

9.30 - 12.00

Oběd, společné povídání

o prožitém dni

12.30 - 13.00

Odpolední odpočinek

předčítání pohádek, spánek nebo jen odpočinek

13:00-14:00

Závěr dne

hry v zahradě, hudební, výtvarné,

rukodělné činnosti dle výběru dětí,

svačina, vyzvedávání dětí rodiči

14.00 - 16.00

Příběh Oslavánku

Nápad založit dětský lesní klub vzešel ze skupiny aktivních rodičů v Náměšti a okolí. V roce 2015 se jeho založení ujaly Jitka Hadrabová a Marie Rybníčková. Díky rodině Fadrných má Oslavánek od roku 2016 zázemí ve velké zahradě v těsné blízkosti lesa. V roce 2017 se stabilizoval tým průvodkyň v čele s koordinátorkou Soňou Malou a v nabídce se objevily letní tábory. V roce 2019 se Oslavánek díky společnému úsilí rodičů, podpoře města a tehdejšímu předsedovi spolku Martinu Melicharovi rozrostl o vlastní krásnou jurtu. V našem malém domečku na zahradě jsme otevřeli Komunitní lesní školu, která však v roce 2022 svoji činnost přerušila. V roce 2021 se koordinování Oslavánku ujaly Michaela Marková a Jitka Valehrachová. V roce 2022 prošel Oslavánek další velkou změnou, předsednictví a koordinování spolku se ujala Petra Bölcskei a obměnil se tým průvodců. Jeden den v týdnu nabízíme lesní den i dětem mladším 3 let v doprovodu rodičů (MiniOslavánek) jako přípravku pro nástup do školky. Po celou dobu své existence se Oslavánek snaží nabízet přirozené, poutavé a dobrodružné výpravy do světa předškolního vzdělávání pro děti od tří let v duchu koncepce lesních mateřských škol a klubů, s důrazem na pobyt v přírodě. Oslavánek je členem Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ)

Za celou dobu od zrodu Oslavánku se na jeho budování podílely desítky lidí. Dobrovolná aktivita, nadšení a komunitní přístup je pro fungování Oslavánku zcela zásadní. Všem ze srdce děkujeme!

Líbí se Vám naše činnost?