Kdo jsme

Jsme lesní klub a nabízíme plnohodnotné předškolní vzdělávání pro děti od tří let. Najdete nás jen kousek za Náměští nad Oslavou směrem k Vicenickému lomu. Díky vstřícným lidem můžeme využívat zděnou chatu se zahradou poblíž zalesněného údolí s potokem, kde je naše eldorádo.

Poslání a vize

Společně tvořit bezpečné místo, kde jsou děti samy sebou. Zde mohou svobodně jednat a prožívat vše, co potřebují v souladu se svým individuálním vývojem. Volnou hrou v přírodě se děti učí respektujícímu vztahu k sobě i ke svému okolí. Všichni členové Oslavánku - děti, průvodkyně, rodiče, členové širší rodiny - jsou spolutvůrci tohoto bezpečného prostoru.

Výchovně - vzdělávací cíle

  • vytvořit bezpečný a láskyplný prostor pro co nejpřirozenější vývoj dítěte,
  • poskytovat dostatek prostoru volné hře dětí,
  • nechat rozvíjet každé jednotlivé dítě dle jeho individuálních potřeb,
  • pomoci utvářet základy klíčových kompetencí předškolního vzdělávání,
  • pracovat s evaluací poskytovaného vzdělávání.

Běžný den v Oslavánku

Příchod dětí

hry a činnosti dle vlastní volby - výtvarná činnost, 

zpěv, pohyb, tanec, zopakování "pravidel lesa",

7.30 - 9.00

Ranní kruh

zahájení a přivítání nového dne, píseň na měsíc 

a domluva na denních činnostech

9.00 - 9.30

Výpravy do okolní přírody

cesta na předem domluvené stanoviště, svačina,

vyprávění a dramatizace pohádek a příběhů, 

vedená a volná činnost v lese, návrat do zázemí,

9.30 - 13.00

Oběd a společné povídání o prožitém dni

13.00 - 13.30

Odpolední odpočinek

předčítání pohádek, spánek nebo jen odpočinek

13.30 - 14.30

Závěr dne

hry v zahradě, hudební, výtvarné, rukodělné 

činnosti dle výběru dětí, vyzvedávání dětí rodiči

14.30 - 16.00

Průvodkyně dětí v Oslavánku

Mgr. Soňa Malá

Vystudovala Lékařskou fakultu obor Výživa člověka. Obdivuje přírodu a jednoduchý, minimalistický přístup k životu, který se snaží předávat dětem. Je mámou dvou dětí. Hraje na violoncello a kytaru. Je koordinátorkou lesního klubu. V Oslavánku působí jako průvodkyně od roku 2016,

Ing. Jitka Hadrabová

Vystudovala ekonomii. Absolvovala několik pedagogických kurzů. Zajímá ji vývojová psychologie. Děti jsou budoucností Země a největší hodnotou. Předškolnímu vzdělávání přikládá velkou důležitost, protože se zde vytváří základ pro celý další život. Je zakladatelkou Oslavánku.

Mgr. Johana Kubíčková

Vyučená šperkařka a učitelka výtvarné výchovy. Inspiruje se dětským vnímáním světa a přírody a současně v dětech probouzí cit pro možnosti výtvarného vyjádření. Je mámou tří dětí. Hraje a improvizuje takřka na cokoli. V Oslavánku působí jako průvodkyně od roku 2017.

.

Příběh Oslavánku

Nápad založit lesní spolek pro předškolní děti vzešel od skupiny aktivních rodin z Náměšti nad Oslavou a okolí. V roce 2015 se jeho založení ujaly Jitka Hadrabová a Marie Rybníčková. Díky velkorysé nabídce rodiny Fadrných má Oslavánek od roku 2016 zázemí v podobě velké zahrady s chatou v těsné blízkosti zalesněného údolí s potokem. V roce 2017 se stabilizoval tým průvodkyň a v nabídce se objevily letní tábory. Po celou dobu se Oslavánek snaží nabízet plnohodnotné předškolní vzdělávání pro děti od tří let s důrazem na aktivní pohyb v přírodě. Oslavánek je členem Asociace lesních školek (ALŠ).  

Za relativně krátkou dobu od zrodu Oslavánku se na jeho chodu podílely desítky lidí. Dobrovolná aktivita a nadšení řady příznivců, které myšlenka dětského lesního klubu v Náměšti nad Oslavou oslovila, je pro fungování Oslavánku zcela zásadní. Děkujeme!

Líbí se Vám naše činnost?