MiniOslavánek

MiniOslavánek je speciální den přizpůsobený k setkávání menších dětí (cca od 18 měsíců) za doprovodu svého dospěláka v zázemí Lesního klubu Oslavánek. 

Setkávání dětem pomáhá seznámit se s prostředím a zázemím lesního klubu, začít navazovat vztahy s ostatními dětmi a učit se první pravidla chování v kolektivu. 

Rodičům miniOslavánek přináší nejen chvíle v bezpečném prostoru pro sdílení, inspiraci a hrníček horké kávy či čaje. Vznikají tu i přátelství, díky kterým může komunita Oslavánku fungovat a růst i v dalších letech. 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) 

ke dvouletým dětem doslova uvádí, že "podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity".

Našim cílem je společně tvořit příjemné a bezpečné místo, kde jsou děti samy sebou. Kde mohou svobodně jednat a prožívat vše, co potřebují v souladu se sebou samými. Volnou hrou v přírodě se děti učí respektujícímu vztahu k sobě i ke svému okolí. Všichni členové Oslavánku - děti, průvodci i rodina - jsou spolutvůrci tohoto bezpečného prostoru.


  • scházíme ve čtvrtek a pátek od cca 8:30 do 12:30 hodin
  • ve čtvrtek je miniOslavánek spojený s velkými dětmi z lesního klubu
  • páteční den je vyhrazen pouze pro miniOslavánky
  • provoz probíhá v PODZIMNÍ MĚSÍCE (září, říjen, listopad) a v JARNÍ MĚSÍCE (duben, květen, červen)
  • v ZIMNÍ MĚSÍCE (prosinec, leden, únor, březen) je docházka realizovaná dle zájmu účastníků.
  • zpočátku je nutné, aby dítko docházelo spolu se svoji blízkou dospělou osobou
  • až se dítě aklimatizuje a zvykne si na chod MiniOslavánku, bude možné na základě individuální domluvy začít postupně trénovat pobyt samostatný