Pro rodiče

Nástup dítěte do lesního klubu je důležitá chvíle pro celou rodinu. Doporučujeme navštívit Oslavánek osobně a seznámit se s prostředím, zázemím a pedagogickým týmem.

Dále doporučujeme projít si uvedená kritéria, která Vám i nám pomohou s rozhodnutím, zda je dítě (a rodina) na nástup do školky připraveno:

  1. Zralost dítěte pro předškolní docházku (částečná samostatnost při oblékání, jídle, hygieně, dostatečné komunikační dovednosti).
  2. Soulad rodiny s principy Lesního spolku Oslavánek a vzděláváním dle koncepce lesních mateřských škol (viz níže dokument Školní vzdělávací program).
  3. Zralost rodičů a dítěte pro vzájemné odloučení.
  4. Věk dítěte minimálně 3 roky (mladší děti přijímáme do miniOslavánku, ke staršímu sourozenci či po individuální domluvě),
  5. Zapojení se do komunitního života spolku, účast na pravidelných výročních setkáních, brigádách, společných výletech.

Chcete vědět víc?