Zápis dětí 2024/2025

Nástup dítěte do lesního klubu je důležitá chvíle pro celou rodinu. Doporučujeme navštívit Oslavánek osobně a seznámit se s prostředím, zázemím a týmem průvodců.

Kritéria, která Vám i nám pomohou s rozhodnutím, zda je dítě (a rodina) na nástup do školky připraveno, naleznete ZDE.


Postup přihlášení dítěte

 1. Vyplnění nezávazné přihlášky
 2. Osobní setkání rodiče s dítětem v zázemí Oslavánku s našimi průvodci, ideálně na Dni otevřených dveří, případně lze využit Zkušebního dne
 3. Seznámení rodičů s Provozním řádem a Smlouvou o docházce
 4. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k docházce do Oslavánku
 5. Pokud bude dítě přijato, následuje podpis Přihlášky ke členství v Lesním spolku Oslavánek, Smlouvy o docházce, Zdravotního dotazníku a Souhlasu s užitím osobních údajů
 6. Platba - do 14 dní od podpisu Smlouvy o docházce je nutné uhradit zápisné 1500 Kč (částka zahrnuje: první členský příspěvek LS Oslavánek, administrativa spojená s nástupem nového dítěte).
  Poté se při  zahájení docházky poplatek za docházku hradí vždy do 20. dne předchozího měsíce (v srpnu na září, atp.) dle zvoleného modelu docházky. Číslo účtu: 2400974700/2010, Banka: Fio banka, a.s, 


Pro přijetí dítěte jsou rozhodující následující okolnosti

 • Osobní setkání 
 • Věk a zralost dítěte pro předškolní docházku
 • Sourozenci již zapsaných dětí mají přednost
 • Věkově vyvážená skupina
 • Vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině
 • Seznam čekatelů z předchozích zápisů tzv. náhradníci mají přednost
 • Děti navštěvující MiniOslavánek mají přednost při přijímání do LK Oslavánek
 • Zájem o koncepci LK Oslavánek, aktivní podílení se na budování LK Oslavánek (brigády rodičů, společné budování zázemí, fundraising...)
 • Aktivní zapojení rodičů do aktivit pořádaných LS Oslavánek
 • Zájem o koncepci předškolního vzdělávání inspirované lesními mateřskými školami a pozitivní vztah k životnímu prostředí

Na přijetí dítěte do LK Oslavánek není nárok.

O přijetí dětí rozhoduje předsedkyně spolku společně s průvodci na základě osobního kontaktu, věku a zralosti dítěte, modelu docházky a zájmu rodiny o koncepci Oslavánku.


Provozovatelem Lesního klubu Oslavánek (LK), jehož součástí je i miniOslavánek, je Lesní spolek Oslavánek (LS).