Jsme certifikovaní!

25.01.2019

Hurá, hurá, třikrát hurá! Rok 2019 zahajujeme příjemnou zprávou. Začátkem ledna jsme od Asociace lesních mateřských škol získali Certifikát kvality. Dosáhli jsme tak pomyslné laťky dobré kvality v rámci lesních klubů a mateřských škol v ČR.

Cílem Standardů kvality je zaručit dětem, jejich rodičům, pracovníkům lesních klubů i orgánům státní správy určitou kvalitu práce. Procesem certifikace školka sama sebe ověří a získá záruku, že v daném okamžiku po všech stránkách pracuje dobře. Jak navenek, tak ve vztahu k dětem, zaměstnancům i rodičovské komunitě. 

Hodnotící kriteria Standardů kvality se v mnoha hlediscích shodují s hodnotícími kritérii České školní inspekce, avšak v mnohem větší míře postihují kvalitativní hlediska práce s dětmi a týmem. Praxe zároveň ukázala, že pro certifikované kluby a školky byl vstup do školského rejstříky mnohem snazší.

Děkuji všem průvodkyním za skvělou práci, mentorce pro kvalitu Martině za četné rady a  ekonomům za dobré hospodaření spolku. Ujasnili jsme si mnoho otázek a pěkně se usadili v poslání naší práce. A pokud Vás zajímají podrobnosti, přečtěte si náš školní vzdělávací program "Jdeme na to od lesa", který najdete ke stažení v dokumentech v sekci Pro rodiče.

Soňa Malá