Sociální fond
Číslo účtu: 2601542349/2010

Sociální fond vznikl v roce 2018 s cílem podpořit rodiče, kteří se ocitly ve finanční tísni. Jednalo se primárně o samoživitele a nebo rodiny, které znenadání přišly o část příjmů. Cílem fondu je, aby dítě z důvodu náhlého zhoršení finanční situace v rodině, nemuselo ukončit docházku v Oslavánku.

 1. Do sociálního fondu LS Oslavánek může přispívat každý, a to pravidelně nebo jednorázově. Za daný příspěvek mu bude na vyžádání vystaveno potvrzení o daru.
 2. LS Oslavánek bude do sociálního fondu odvádět 5 % ze zisku 1x ročně po účetní závěrce, nejpozději do 31.8. následujícího roku. Sociální fond bude veden odděleně na transparentním účtu LS Oslavánek.
 3. Požádat o čerpání ze sociálního fondu mohou všichni hlavní členové LS Oslavánek (tedy po prvním roce členství).
 4. Příspěvek ze Sociálního fondu lze použít pouze na náhradu školného za vlastní dítě (děti) nebo ve výjimečných případech na výplatu průvodců(kyň) např. při výpadku provozu, dočasnému zákazu činnosti atp. (tyto výjimečné případy schvaluje Výkonná rada).
 5. Čerpáním příspěvku na školné se rozumí:
  Dlouhodobé čerpání– tj. čerpání odpovídající 50 % slevě na platbě za docházku pro každé dítě, a to na dobu maximálně 6 po sobě jdoucích měsíců. V rozhodné období pak zákonný zástupce hradí zbylých 50 % ceny platby za docházku.
  Jednorázové čerpání– tj. čerpání odpovídající 100% slevě na platbě za docházku pro každé dítě na jeden měsíc.
  O dlouhodobé čerpání ze sociálního fondu může zákonný zástupce požádat pouze 1 krát za dobu, kdy je dítě zapsané k docházce do LS Oslavánek. O jednorázové čerpání ze sociálního fondu může zákonný zástupce požádat maximálně 2 krát v každém školním roce.
 6. O příspěvek ze sociálního fondu musí člen požádat písemně (emailem na ahoj@oslavanek.cz). Důvody žádosti mohou být například tíživá životní situace, dlouhodobá nemoc apod. O přidělení a rozsahu příspěvku rozhoduje 3 členná komise Sociálního fondu LS Oslavánek (dále jen KSFO), a to na základě písemné žádosti a osobního setkání či telefonního rozhovoru.
 7. KSFO se skládá z koordinátora(ky) klubu, předsedy(kyně) spolku a ekonoma(ky) spolku. 
 8. KSFO rozhoduje nejpozději do 14 dnů od přijetí žádosti o čerpání ze sociálního fondu, přičemž celý proces se může odehrát elektronickou cestou. 
 9. Situaci, kterou neupravuje tato směrnice řeší KSFO a schvaluje Výkonná rada jako celek.